Header

Af Svend Erik Mikkelsen
Mark Pedersen døde 31. maj 2011. Mark blev 62 år. Han døde af kræft, som han havde været ramt af to gange tidligere, i sit alt for korte liv. Forrige gang var i en alder af 59 år, hvor han i forbindelse med behandlingen fik aftalt en efterlønsordning. Med den ville Mark bruge mere af sin tid på at kigge fugle og arbejde for fuglesagen.


Mark blev medlem af Dansk Ornitologisk Forening sidst i 80'erne, og han blev hurtigt et engageret medlem af foreningen. Han kom med i Ulvedybsgruppen ret kort efter dens start i 1988 og var aktiv i den lige til det sidste. Det var bl.a. i høj grad Marks fortjeneste, at det daværende Nordjyllands amt betalte for, at der blev rejst et fugletårn ved Perlen.
Han var aktiv i andre sammenhænge i DOF-regi, bl.a. som artscaretaker og DATSY-koordinator for Engsnarre gennem flere år samt optæller for DMU af flere arter i Limfjorden vest for Aalborg. Mark var medredaktør på Fugle og Dyr i Nordjylland i alle årene siden 1997, et arbejde han netop var begyndt at bruge mere tid på, efter at han var gået på efterløn. Han nåede dog kun lige at aflevere sidste års manuskript, inden kræftsygdommen bandt ham til sengen.
Mark havde sine klare politiske holdninger, som han gerne diskuterede med enhver, og det var altid interessant at diskutere med Mark. Han var et stabilt menneske, der var trofast over for de ting, han involverede sig i. Han gjorde ikke noget halvt, men indgik med stor entusiasme og sit gode humør i opgaverne. Han var engageret i sine medmennesker, en god kammerat, og havde altid en frisk bemærkning til mange ting i livet. Mark var en positiv samler!
Ære være mindet om Mark Pedersen, han er meget savnet.