Header

Det er omtrent halvdelen af bestanden af lysbugede knortegæs, der overvintrer i Danmark. En række nordjyske lokaliteter er blandt de vigtigste rastelokaliteter - Nibe Bredning, i Mariager Fjord og langs Kattegatkysterne af Vendsyssel og Himmerland.


En gruppe gåseforskere fra Institut for Bioscience på Aarhus Universitet har i nogle år indfanget knortegæs, og forsynet dem med satellit radiosendere, således at det er muligt at følge fuglenes bevægelser.

Der er tale om et spændende indblik i livet hos knortegåsen - Jordens mindste og nordligst ynglende gås og den der foretager nogle af de længste non-stop træk af alle gæs i verden.

Følge et par Nordjyske knortegæs via denne blog: knortegaas.blogspot.dk