Header

Af Torben Fisker-Rasmussen
Jeg har den store fornøjelse her at kunne fortælle noget om personen bag disse to lidt almindelige bogstaver. Det kan godt være bogstaverne er almindelige, men per­sonen der gemmer sig bag, er bestemt ikke helt almindelig.


Det kan vel ikke skjules længere, men der er selvfølgelig tale om en herre ved navn Brian Zobbe. Jeg er så heldig at kende Brian, ja man kan måske sige, at det er ligesom et gammelt ægteskab, idet kendskabet til Brian nu efterhånden er som et ”sølvbryllup” med ca. 25 år på bagen.

Jeg ved ikke om det stod i stjernerne, at Brian skulle blive kendt som en dygtig håndværker eller som en perfekt kunstnerisk tegner eller som en øjenåbner i mange sammenhænge, men bedøm selv.

Det første bevis på Brians mangfoldighed ses nok meget tidligt. Ja, der er endog nogle, der mener, at Brian blev født med en blyant i hånden. I hvert fald viste han allerede meget tidligt sit talent for at tegne. Det var mest hes­te til at begynde med, men siden blev det mere og mere fuglene i naturen. Fugleinteressen tog fart, da Brian efter konfirmationsalderen færdedes sammen med en del lokale jægere. Da han var gammel nok, begyndte han selv at gå på jagt. De nedlagte ænder, måger, vade­fugle med videre blev ofte udspændt i flyvestilling på et stativ, som var konstrueret til formålet. På denne måde kunne de “flyvende” fugle tegnes fra flere forskellige vinkler. Papirsilhuetter af rovfugle, storke og andre større fugle blev også flittigt produceret. Tegneriet udviklede sig, og jagtinteressen fortog sig, og det varede ikke længe, før remedierne til jagt var udskiftet med ”glo­jern” og andre rare sager til at observere fuglene med.

Jeg vil ikke fortælle mere om Brians barndom, ej heller om hans tid senere i livet som skibstømrer herhjemme eller tiden på Thule basen i Grønland. Jeg tror Brian har haft det ligesom jeg, at man behøver en modvægt til det almindelige arbejdsliv, hvor man er lukket inde på en arbejdsplads og derfor behøver frisk luft til at klare hovedet, og her er ornitologien jo perfekt.

Brian der er en årgang 1933, har siden 1958 været medlem af Dansk Ornitologisk Forening. Han var aktiv deltager på de tidlige studielejre, som DOF afholdt i pås­ken helt tilbage i 1959 i Skagen. Dette gav Brian blod på tanden, idet han i tiden derefter foretog en del ekskursioner til området, og han fortæller, at interessen blev så stor, at han i janu­ar 1962 tog fast bopæl i Skagen med det formål for øje at følge fugletrækket foråret igennem. Derved blev der også mulighed for at ringmærke så mange af de gennem­trækkende fugle som muligt. Brian delte stort set sin tid på den måde, at han hver anden dag ringmær­kede og hver anden dag foretog trækobservationer. Man kan sige, at Brian var med i pionerarbejdet omkring fug­lenes forårstræk over og omkring Skagen. Og tak for det, idet vi i dag kan glæde os over det store pionerarbejde, der har været med til at danne grundlag for den viden, vi i dag har om fugletrækket omkring Skagen.

Ringmærkning har gennem mange år også været en be­skæftigelse, som der er gået megen tid med. Især i be­gyndelsen af 1970’erne satte Brian sammen med en ung hjælper ring på flere tusinde måge- og terneunger på Hirsholmene.

Den ornitologiske karriere havde en udløber til England, hvor Brian i en tid fungerede som observatør. Ver­den udenfor det jyske fastland kaldte igen starten af 1980erne, det var denne gang til Færøerne. Verdensnaturfonden havde bevilliget penge til et storstilet projekt, der som formål havde at undersøge ø-gruppens bestand af ynglende fugle. Brian fortæller, at det blev en oplevelsesrig sommer med masser af frisk luft og frem for alt fugle i mængder.

Brian har de seneste mange år haft sin base i Frederiks­havn. Som bosiddende her tager man tit til Elling Ås ud­løb, således også Brian, hvor han altid kan finde mo­ti­ver. Ænder og gæs er de foretrukne motiver. Brian har også sin gang i Vejlerne, hvor der også er mange motiver at hente.

De første tegninger fra Brians hånd begyndte at dukke op i slutningen af 1950erne, da DOFs daværende blad ”Feltornithologen” så dagens lys. Illustrationerne prydede bladet gennem alle årene, og flere og flere opgaver landede efterhånden på tegnebrættet. Vi så Brians tegninger i forskellige rapporter, og her i Nordjylland kendes Brians tegninger gennem mange år fra ”Fugle og Dyr i Nordjylland” og ”Riden”. Et par bøger om lokalhistorie er også illustreret af Brian, og han har ligeledes bidraget med mængder af illustrationer i Anders Pape Møllers bog ”Nordjyllands Fugle” fra 1978.

På en folkeskole nær Frederikshavn blev Brian bedt om at gøre de lange gange lidt mere opmuntrende. Derfor fik de store fugletegninger til at lyse op. De senere år har Brian koncentreret sig om opgaver, der hovedsageligt knytter sig til det nordlige Jylland. Brian har også lavet udstillinger med sin kunst, senest har man kunnet se (og købe) hans værker under Fuglefestivalen i Skagen i det Hvide Fyr. Mon ikke der også de kommende år igen bliver mulighed for samme sted at se, hvad der kommer fra hans hånd.

Brian har gennem nogle år været aktiv i kunstner sammenslutningen ”DANE”, en sammenslutning af 20 danske kunstnere for natur og miljø, ”Danish Artists for Nature and Environment”, deraf navnet. Gennem en årrække har forskellige arrangører inviteret sammenslutningen til at deltage i naturprojekter i meget forskellige landskaber rundt om i Danmark. Den kunst, der der­efter kommer ud af disse arrangementer, er så blevet vist på udstillinger, og projekterne er alle afsluttet med en bogudgivelse. Syv bøger er det blevet til, som viser DANEs flotte formåen.

En anden stor aktivitet, Brian har beskæftiget sig med, er fremstilling af fuglekasser samt ophængning af disse. Det er blevet til mange i årenes løb. Brian har gennem 30 år ophængt og passet (renset og repareret) en bestand på over 100 fuglekasser samt optalt kassernes beboere og ført dem i mandtal. Brian fortæller, at han nu har af­vik­let denne del af sin aktivitet og overgivet den til en an­den ornitolog, idet han siger, at nu er han jo godt på vej til de 75 år, og derfor synes han, at det er lidt hårdt at klatre i træer stadigvæk.

Men tro nu ikke Brian helt er gået i stå, han er stadig en meget aktiv kunstner, der fabrikerer fugletegninger og akvareller i mængder til vores bedste. Han er meget aktiv i ”DANE”, og så er han selvfølgelig caretaker i et par store områder. Endvidere er han meget aktiv deltager i møder i DOF-regi og sidst men bestemt ikke mindst en aktiv deltager på adskillige ekskursioner til destinationer i både Skandinavien og de lidt fjernere i Europa og Orienten. Jo, BZ er “still going strong”.

Kilder:
*Foreløbig rapport over forårets fugle ved Skagen, af Brian Zobbe, DOFT nr. 65, 1971.
*Fugletælling på Færøerne sommeren 1981, Foreløbig rapport af Dorete Blok .
*BeZat af fugle, af Søren Poulsen, Riden nr. 3/1996.
*70 år og stadig BeZat af fugle, af Kurt Rasmussen, Riden nr.3/2003
*Redekasser, Brian Zobbe, Riden nr. 2 og 3/2004.