Header

Foreningen NORDJYLLANDS FUGLE driver Nordjysk Ornitologisk Kartotek (NOK) og udsender årsrapporten NORDJYLLANDS FUGLE, der dækker de tidligere Nordjyllands og Viborg amter.

Foreningens formål er at indsamle, registrere og videreformidle oplysninger om forekomsten af fugle i områderne i nedenstående kort.

Foreningen samarbejder med Dansk Ornitologisk Forening samt andre grønne foreninger og myndigheder.

Foreningens arbejde afspejles i en årlig rapport som udkommer én gang årligt i et begrænset oplag. Rapporten indeholder dels en lang række spændende artikler og dels en gennemgang af årets forekomster af fugle.

Her på hjemmesiden kan du downloade tidligere rapporter, få mere at vide om foreningen, læse tidligere artikler, og der foruden er der en historisk oversigt over forekomsten af sjældne fugle i det nævnte område.

Foreningen har pr. 7. januar 2012 skiftet navn fra "Fugle og Dyr i Nordjylland". Det gamle navn vil fremgå af rapporterne til og med 2010.