Header

Den nye og eneste tilbageværende trykte regions-rapport i Danmark adskiller sig væsentligt fra de foregående års rapporter. Artsbehandlingen er blevet reduceret til at omhandle ca. 2/3 af arterne set i Nordjylland 2015. Formålet er at fokusere mere på arter, som er fåtallige eller hvor forekomsten i Nordjylland er vigtig samt ikke mindst for at give plads til spændende artikler, hvor af der i kommende rapport er spændende læsning om bl.a. Kongeørn og GPS, Jagtfalk, Sædgås og Kortnæbbet Gås, Hirsholmene foruden årsrapporter fra Skagen, Vejlerne, Lille Vildmose, SØ-Vendsyssel og ikke at forglemme en artikel om fuglene i Rold Skov for 125 år siden.
Rapporten er på 160 sider og prisen er uændret 160 kr.

Rapporten blev præsenteret i foråret til Skagen Fuglefestival
Rapporten for 2014 er offentliggjort i en PDF version her på siden. Det er den 10. rapport som nu foreligger i PDF version. Her er et link til rapporten for 2014: Nordjyllands Fugle 2014.pdf