Af Morten Jenrich Hansen og Knud Pedersen
Den 12. maj 2017 blev en historisk dag for Skagen Fuglestation. Med den officielle åbning af Naturstyrelsens trækfuglecenter og Dansk Ornitologisk Forenings fuglestation i Det Grå Fyr blev en mangeårig drøm opfyldt. Et meget stort planlægningsarbejde, som har involveret medlemmer af DOF på alle niveauer, var gået forud for denne begivenhed. 

Af Kurt Rasmussen
For små 20 år siden blev en gruppe i Skagen af frivillige medlemmer af DOF dannet med det formål at undersøge mulighederne for at få etableret en egentlig fuglestation i Skagen. En drøm som foreningen igennem årtier havde arbejdet på. Gruppen arbejdede i løbet af årene med flere muligheder, men desværre var de økonomiske ressourcer ikke til stede.

Af Poul Erik Sperling
Denne gang kører jeg mod syd for at finde en person, der bor i det gamle Viborg amt, som Nordjyllands Fugle jo også dækker. Stinne bor i et hus, der ligger tæt ved Nørresø i Viborg og har udsigt ned til søen.

Af Lars Grøn
De fleste kender ham fra feltbestemmelsesartiklerne på Pandion. Men Henrik Haaning Nielsen er meget mere end blot en af landets dygtigste ornitologer. Han er også en af landets absolut dygtigste naturfotografer. Men ofte er det fugle, der er i søgeren, når Henrik med kameraet over skulderen begiver sig ud i den nordjyske natur. Fotoet af Henrik med kameraet er taget af Pia Buus.

Af Henrik Møller Thomsen og Svend Erik Mikkelsen
Tredje atlasår er veloverstået med god aktivitet i Nordjylland. Der er i rapportens område indtastet i alt 13.472 observationer af ynglefugle, og i de tre år er der i skrivende stund indtastet 58.180 ynglefund ud af samlet fra hele landet 294.669 indtastninger, hvilket er et rigtigt flot resultat.

Af Poul Hald-Mortensen
”Det projekt bliver da vist aldrig til noget”. Ordene kom fra daværende skovrider Uffe Laursen, da han og jeg en efterårsaften i 1991 var på vej hjem til Skørping efter et møde på Vilsted Kro.

Tekst og akvareller: Jens Gregersen
Nær udmundingen af Mariager Fjord ligger Treskelbakkeholm i Ajstrup Bugt. Engang en græsklædt holm delt i to, nu en langt større ø på 28 hektar. Det skyldes, at man udplantede Vadegræs (Spartina). Den mod nord nærtliggende, meget lille, Lemos Pold betragtes fuglemæssigt som en del af Treskelbakkeholm, nu kun adskilt med få hundrede meter.

af Morten Jenrich Hansen og Knud Pedersen
Det blev på mange måder endnu et travlt og begivenhedsrigt år i føljetonen om skabelsen af den nye Skagen Fuglestation med adresse i Det Grå Fyr på Grenen.

Af Thorkild Lund
Caretakerprojektet, hvis officielle titel er Status og udviklingstendenser for Danmarks internationalt vigtigste fugleområder (IBA'er, Important Bird Area), fandt sted i årerne 2003-2013, omfattede 173 områder med deltagelse af over 900 frivillige. Et af disse områder var IBA nr. 7, Lille Vildmose.

Af Jens Vinge
Elgen er tilbage i Danmark efter 5000 års fravær. Elgene er hentet til Danmark fra svenske elgparker i et samarbejde mellem Aage V. Jensen Naturfond og Aalborg Kommune.

Af Henrik Haaning Nielsen
I weekenden 2-3. april afholdte Carsten Krog Pedersen og jeg et fotokursus for en gruppe interesserede i Vejlerne. På vej til vores lejr, tidlig morgen, i sydenden af Selbjerg Vejle, så vi to Sølvhejrer, der sammen fløj ud af den skov, hvori der befinder sig en fiskehejrekoloni. Vi blev hurtigt enige om, at det var et syn, der skulle følges op på. Samme aften kunne vi fra vores lejr opleve, hvordan tre Sølvhejrer fløj ind i skoven på ny.

Af Henrik Nyrup
Karmindompappen har i Danmark en kort historie. Fra første ynglefund i 1972 på Christiansø til i midten af 1990’erne at have en landsbestand på 200-250 ynglepar, og til i dag, hvor antallet af ynglesteder er faldet meget markant. Om Karmindompappen formår at holde fast i en fåtallig bestand, eller om den igen skal være et spændende farverigt men sjældent indslag kan kun fremtiden vise.