Den nye og eneste tilbageværende trykte regions-rapport i Danmark adskiller sig væsentligt fra de foregående års rapporter. Artsbehandlingen er blevet reduceret til at omhandle ca. 2/3 af arterne set i Nordjylland 2015. Formålet er at fokusere mere på arter, som er fåtallige eller hvor forekomsten i Nordjylland er vigtig samt ikke mindst for at give plads til spændende artikler, hvor af der i kommende rapport er spændende læsning om bl.a. Kongeørn og GPS, Jagtfalk, Sædgås og Kortnæbbet Gås, Hirsholmene foruden årsrapporter fra Skagen, Vejlerne, Lille Vildmose, SØ-Vendsyssel og ikke at forglemme en artikel om fuglene i Rold Skov for 125 år siden.
Rapporten er på 160 sider og prisen er uændret 160 kr.

Rapporten blev præsenteret i foråret til Skagen Fuglefestival
Rapporten for 2014 er offentliggjort i en PDF version her på siden. Det er den 10. rapport som nu foreligger i PDF version. Her er et link til rapporten for 2014: Nordjyllands Fugle 2014.pdf

Spor af Mårhund
Foto: Brian Kjølhede Jensen

af Jacob Palsgaard Andersen, Aage V. Jensen Naturfond

For at give de ynglende fugle i Lille Vildmose bedre vilkår, valgte vi i 2011 at regulere bestanden af rovdyr (mårhund, ræv og mink), som led i et større naturgenopretningsprojekt. Resultatet har siden 2011 været 18 mårhunde, 9 mink og 30 ræve. I 2014 blev det til 6 ræve, 5 mink og 3 mårhunde, hvilket kan hænge sammen med, at der har været et udbrud af hvalpesyge, som ramte både ræv og mårhund. En af de positive konstateringer fra den forgangne sæson er, at vi igen i år (2014) ikke har haft ynglende mårhunde i Lille Vildmose!

Af Thorkild Lund

Nu, foråret 2015, da der er udsigt til en fuglestation i det Grå Fyr i Skagen, fortælles historien igen og igen om de bestræbelser på at etablere en varig fuglestationsvirksomhed, der har fundet sted gennem årene. Måske fordi det nu ligger så langt tilbage, bliver den første fuglestationsvirksomhed i 70'erne ofte forbigået. Men det er lidt uretfærdigt, da der blev lagt mange timer i det, mange unge mennesker deltog med ildhu og blev fanget af fugleinteressen for livet, og heldigvis er materialet bevaret, omend det ikke er blevet selvstændigt publiceret i større udstrækning. Fra de tre første år foreligger der dog to trykte rapporter.

Tscherning Clausen

Af Poul Erik Sperling

Jeg er på vej ud over de åbne marker mod Klarup og kører op ad bakken på Spergelvej til villaen på toppen og for enden af vejen. Her har Tscherning Clausen boet i rigtigt mange år. Tscherning er født i 1945 på Sohngaardsholms Mark i Vejgård, der dengang var det yderste af Aalborg ud mod markerne mod sydøst. Han har tilbragt hele sin barndom i Vejgård, hvor han også gik på Vejgård Østre Skole. 

Natlyt under atlaslejren
Foto: Svend Erik Mikkelsen

Af Henrik Møller Thomsen


1. marts 2014 startede den tredje danske atlaskortlægning af de danske ynglefugle. Projektet var ikke langt henne, før det stod klart for os nordjyske lokalkoordinatorer, at der var meget store huller i dækningen af atlaskvadraterne i den vestlige del af Himmerland. Da projektledelsen efterspurgte emner til atlaslejre, var vi derfor hurtigt ude og gøre opmærksom på, at vi godt kunne bruge hjælp i det nordjyske.

Guldspætte, Vejgaard
18.05.1972, Foto: Hans Krabsen

Af Jan Skriver og Hans Christophersen

18. maj 1972 sad Hans Krabsen og læste i sin stue på Birkevej 32 i Vejgaard i den østlige udkant af Aalborg, da han fra sin have hørte en lyd, som han aldrig havde hørt før.
Han listede ud for at se, hvad der var på besøg i haven, og på en af lærketræets grene sad en spætte med et eksotisk udseende set med danske øjne.

Orientsejler, Skagen
27.05.2014, Foto: John Larsen

Af Hans Christophersen

En del ornitologer besøgte Skagen 27/5 2014, mange nok med et håb om at se Sortbrynet Albatros, der i dagene forinden var set i Skagen. Her var fotografen John Larsen heldig at befinde sig på rette tid og sted, da albatrossen krydsede ind over P-pladsen ved Grenen (se artikel derom andetsteds på denne side). Men også denne dag, den 27/5, skulle det vise sig, at Johns ”evne” til at være på rette tid og sted skulle gentage sig.

 1K Høgesanger, Liver Ås udløb
06.09.14 Foto: Henrik Pedersen

Af Morten Christensen

En halv snes kilometer syd for Hirtshals løber Liver Å ud i Skagerrak ved Kærsgård Strand. Området, som er et populært udflugtsmål blandt lokale som turister, er også kendt som en god træklokalitet for fugle om foråret.

Blåstjert, Tornby Klitplantage
06.04.2014, Foto: Johnny Laursen

Af Kurt Prentow

Fredag den 28. marts sagde vejrudsigterne skyet over Vendsyssel, men ikke desto mindre strålede solen fra en næsten skyfri himmel fra morgenstunden, og jeg besluttede at bruge det gode vejr til at besøge området ved Horsebækken i Tornby Klitplantage. Det indgår nemlig i ét af mine Atlas-kvadrater, og her ses ofte spætter, mejser og andet godt. For mange år siden har man ved opstemning af bækken lavet en kunstig sø, kaldet Horsedammen, men dæmningen brast under et regnskyl i 2013, så nu er der en fin åbning i skoven på stedet, hvor søen tidligere lå. Mange fugle kommer til bækken for at drikke og bade.

 Hvidvinget Terne, Lille Vildmose
17.05.2015, Foto: Jes Gravgaard

Af Jan Skriver

16. maj 2014 blev der talt mindst 214 Hvidvingede terne på Vestamager, og de feltornitologiske alarmklokker bimlede straks lystigt over hele nationen.
Nu skulle der tjekkes moser og småsøer. Vi var vist mange, der tænkte: I morgen må det ske i Nordjylland. I morgen må det dryppe på os, som de så venligt kalder udkantsdanskerne.
Spådommen og fornemmelsen kom til at holde stik. Det ikke alene dryppede med Hvidvinget terne i det nordjyske, det regnede. Og det skete fra en næsten skyfri himmel.

Sortbrynet Albatros, Grenen
26.05.2014 Foto: John Larsen

Af Knud Pedersen og Kurt Prentow

2014 blev året, da Sortbrynet Albatros for tredje gang blev observeret i Danmark, nemlig ved Skagen og Hirtshals. De to forrige fund var også fra Nordjylland, nemlig en adult set fra land ved Klitmøller 23/9 1991og en 4K fotograferet fra fiskerbåd i Skagerrak 17 km nordvest for Hanstholm 20/7 1999. Der er yderligere godkendt et fund fra Skagerrak af en Sortbrynet Albatros set fra færgen mellem Hirtshals og Kristiansand i Norge 19/7 1990. Nærmere undersøgelse har afklaret, at fuglen under observationen befandt sig uden for dansk territorialfarvand og regnes derfor ikke længere som et dansk fund.

Nordjyllands Fugle 2014 er nu på vej ud til abonnenterne. Rapporten kan købes i løssalg på Skagen Fuglefestival 8.-10. maj og kan desuden bestilles her, enten ved at tegne abonnement eller i løssalg: Bestil Rapport