Af Poul Erik Sperling

I 2021 havde Nordjyllands Fugle , 50-års jubilæum. Rapport nr. 1 udkom i 1971 under navnet Nordjysk Ornithologisk Kartotek.
At det blev et kartotekskort, der blev grundlaget, kom af, at jeg skrev og redigerede de nordjyske iagttagelser til rubrikken ”Fra Felten”, der blev bragt i DOF’s blad Feltornithologen.

Af Thorkild Lund

Uffe Gjøl Sørensen er død. Skulle du ikke vide, hvem Uffe er, så har han en stor andel i, at det årsskrift, du netop sidder med i hånden, blev en realitet efter opstartsårene i 70'erne. Uffe var dengang en ung gymnasieelev. Han var aktiv i DOF-NJ, hvis bestyrelse dengang var noget forbeholden overfor ideen, men Uffe valgte at gå ind i projektet med liv og sjæl. Det var dengang, det hed NOK, Nordjysk Ornitologisk Kartotek.

Af Poul Erik Sperling

Jens Kristian er født i Vejerslev på Mors i 1959. Han bor stadig på Mors og har holdt sig til Mors hele sit liv, så der er ingen tvivl om, at Jens Kristian kender sin egn som sin egen bukselomme. Det er måske også en af for­kla­rin­gerne på, hvorfor han tager mange utroligt gode land­skabs­billeder af denne egn.

Af Thorkild Lund og Torben Fisker-Rasmussen

Den 24. juni 2019 døde Brian Zobbe, Frederikshavn, orni­tolog og fugletegner. Brian Zobbe var et fyrtårn ikke blot i Nordjylland, men kendt i ornitologkredse over hele landet for sine teg­nin­ger, der i mere end en menneskealder har smyk­ket pub­li­ka­tio­ner for DOF men i mange år også denne årbog, indtil foto­grafier gradvist tog over.

Af Thorkild Lund

15/5 2019 fotograferede Leif Jensen en Spansk Spurv i en stendynge på Nedre Mosevej i Skagen: NY ART FOR LANDET!! Det gjorde Leif til vinder af kategorien "Årets Hitfotograf" på Danish Birder Awards, som blev afholdt 25/01 2020 på Refshaleøen i København.

Af Poul Bastholm Nørgaard og Kurt Prentow

11/7 2019 var Poul som så ofte før en tur i Tornby Klit­plantage. På vej tilbage ad Russerbakkevej fik han øje på en fugl, der sad og sang på en hegnspæl ved vejen. Først tænkte Poul, at det var en Gulspurv, men der var alli­ge­vel noget, der ikke stemte. Heldigvis var kameraet lige ved hånden, og Poul nåede at tage et par fotos, før en mod­kørende bil jagede fuglen væk.

Af Henrik Haaning Nielsen

Tre observationer af Lille Gulben i Nordjylland i 2019 spredte både glæde og forvirring. Hvor mange fugle involverede det? Allerførst tydede det på to ud fra karakterer, der kunne ses på billederne. Kunne tre i virkeligheden udelukkes? Eller var det bedre at klappe hesten og betragte det som et individ? Billedmaterialet blev afgørende.

Af Lars Grøn

I perioden 27. oktober til 30. november 2019 fandt den største kendte invasion af Krognæb herhjemme sted. Det hele startede i Ellekrattet søndag d. 24. oktober 12:54, hvor ASF og ALM observerede fire hunfarvede fugle komme trækkende sydfra til fem minutters rast og fou­ra­ge­ring lige ved obs-posten.

Af Frits Rost

Jeg synes, at det er mega-spændende at lede efter sjæld­ne fugle, og det allerbedste er selv at finde dem. Det sker desværre næsten aldrig for mig, men en sjælden gang kan man jo bare være heldig med tilfældigvis at være på det rette sted på det rigtige tidspunkt. Det var i den grad tilfældet for undertegnede denne sommer, hvilket er for­søgt beskrevet i det følgende.

Tekst og akvareller: Jens Gregersen

Vandriksen har mange ansigter – forstået på den måde, at det er en fugl, der dukker op i sammenhænge, som man umiddelbart ikke havde troet. Man lærte, at Vand­riksen er en sumpfugl, der gemmer sig i rør og flæg – ofte hvor der er meget fugtigt. Og det kan ikke være mere sandt, men den kommer somme tider frem i en un­der­fundig skikkelse.

Tekst og foto: Jens Jørgen Andersen

Der er for første gang med sikkerhed fundet ynglende Fiskeørne i Thy.
Efter flere år med mulige ynglefund, er det endelig lyk­kedes med sikkerhed at få to flyvefærdige unger på vin­gerne et sted på Naturstyrelsens arealer i Thy.

Af Jens Jørgen Andersen

For første gang i knap 25 år har Mudderklire ynglet i Nordjylland, idet et par har ynglet ved Ræhr grusgrav i Thy i 2019. Arten ses normalt i andre år jævnligt på lokaliteten i træk­tiden, men i 2019 bliver tre fugle på lokaliteten, efter at de formodede trækfugle er trukket væk mod de nor­male yngleområder nordpå.