Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /customers/9/b/8/nordjyllandsfugle.dk/httpd.www/libraries/f0f/less/less.php on line 1067 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /customers/9/b/8/nordjyllandsfugle.dk/httpd.www/libraries/f0f/less/less.php on line 2822 Artikler og nyheder

Af Henrik Nyrup

Blandt de større pattedyr i den danske natur er skovmåren nok en af de arter, som de færreste har kendskab til. Forhold som, at den har en tilbagetrukket levevis, samt at den hovedsagelig er nataktiv, er medvirkende til at skovmåren kun er set af få.


Gåsegrib, Kåstrup, Salling
foto: Peter Nielsen

Af Gorm Thyge Wæhrens

Det var en sen fredag på arbejdet M.C. Holms skole i Nykøbing Mors. Vi havde haft uge 24, hvor hele skolen havde været på vandring sammen med kunstnere på Mors og i Salling – rigtigt spændende. Vi fandt blandt andet en død brevdue, nakket af en Duehøg syd for Glyngøre. Ejeren var glad for at få beskeden, da den ikke var vendt hjem ved middagstid lørdag efter at være sendt af sted fra et sted syd for Hamborg. Blæsten havde fået den ud af kurs, og Duehøgen smag på den – dog kun hovedet spist. Utroligt at brevduer kan flyve så langt og med hastighed på 90-100 km/t i et stræk.

Rapporten har brug for nye skribenter. Har du lyst at prøve kræfter med en artsgruppe, så sig endelig til. Vejledning og støtte følger selvfølgelig med.

Henvendelse: Hans Christophersen – Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Af Poul Erik Sperling

Fuglene i det åbne græsland har været i stærk tilbagegang i Danmark i gennem mange år. Det skyldes ikke kun, at områderne opdyrkes og afvandes - men også at det hele gror til med meterhøjt græs og urter for senere ofte at slå over i tæt pilekrat.

Der er i dag få enge, strandoverdrev, ja selv marker, hvor kvæg afgræsser disse arealer som i gamle dage. Og det er en forudsætning for vadefuglene som Vibe, Engryle, Stor Kobbersneppe med flere.

Af Poul Erik Sperling

Jeg er kørt nordpå for at tale med Nordjyllands rovfuglemand nr. 1.  - Jan Tøttrup Nielsen og finder huset smukt beliggende ved skovkanten i udkanten af Tolne by.

Jan har hele sit liv boet i det nordlige Vendsyssel. Han er født ved Skærum i 1960 og boede senere med sine forældre ved Linderum. Selv har han boet ved Gårdbogård og i Børglum Klosterskov samt de sidste mange år i Tolne.

Interessen for fuglene var der allerede fra skolealderen, og interessen for Duehøgen startede på skolebiblioteket, da han lånte bogen "Duehøgen" af Vagn Holstein.

Af Palle A.F. Rasmussen

Denne rapport omhandler overvejende optælling af ynglefugle i naturgenopretningsområdet mellem Høstemark Skov i nord og Lillesø i syd. Optællingsområdet var mod øst afgrænset af Møllesøvej og mod vest af Ny Høstemarksvej. Optællingerne er primært gennemført af undertegnede i perioden marts til juli. I alt blev området besøgt 36 gange i ovennævnte periode med det primære formål at optælle ynglefugle, herunder registrering af de nataktive arter. På 28 af besøgene er der således gennemført natlytning. Fordelingen af besøgene var følgende, med tidsforbrug i timer nævnt i parentes: marts 5 (31), april 7 (63), maj 11 (118), juni 8 (54) og juli 5 (37).

Af Jens Gregersen

Ud for Frederikshavn i en afstand på cirka 7 km i nordøstlig retning ud i Kattegat ligger Hirsholmene. Øgruppen, der samlet er på omkring 45 hektar, består af en række øer som Hirsholm, Græsholm, Tyvholm, Kølpen og Deget samt en del mindre holme og sandbanker. Der er på øerne et specielt fugleliv, men der foretages kun i begrænset omfang observationer af ynglefugle og trækgæster.

I dagene 25. og 26. maj 2012 foretog Jens Gregersen ynglefugleoptælling på Hirsholmene – der er dog ikke optalt ynglefugle på Deget i 2012. Materialet er suppleret med bidrag fra Kjeld T. Pedersen og Jens Klingenberg.

Af Thorkild Lund

Caretakerprojektet, som nu nærmer sig sin afslutning, er den forløbige kulmination på de seneste 50 års arbejde med at registrere større danske fuglelokaliteter. Før den tid var det pauvert, hvad der blev publiceret, til gengæld var de få artikler af stor værdi både i det daværende fuglebeskyttelsesarbejde og også i dag, hvor kendkab til tidligere tiders fugleliv som reference til naturbevarelse er vigtigt.

Af Jacob Palsgaard Andersen, Aage V. Jensen Naturfond

Hermed en opfølgning på artiklen i Nordjyllands Fugle 2011 omkring regulering af Mårhund i Lille Vildmose.

Vi har i sæson 2012/13 haft succes med reguleringen. Der er blevet reguleret (aflivet) to mink, 14 ræve og 13 (!) mårhunde.

Lille Vildmose dækker mere end 7.500 ha. Mellemområdet, som er indsatsområdet i LIFE-projektet er i sig selv på 2.100 ha., så det er ikke det letteste at holde bestandene af ræv, mink og mårhund nede, men vi gør et ihærdigt forsøg. Vi har været i gang i to år og fortsætter mindst fire år mere. Vi håber, at effekten af vores indsats vil kunne ses på fuglelivet i løbet af de næste par år.

Af Kim Frost

Det var ellers en af de morgener, da man inderligt ønskede, at man i stedet for fugle havde kastet sin kærlighed på antikviteter eller botanik, da vækkeuret slog til. Uden for var det endnu halvmørkt, og regnen silede stille ned. Ikke lige et vejr at se havørn i, som dagens ekskursion til Nors Sø lokkede med. Men mindre kunne vel gøre det. Og så var der også lige aftalen med øjenkollega Finn (Eisgart), der heller ikke havde set det nye fugletårn ved søens vestbred. Endelig svigter man vel heller ikke en turleder, der har sat sin søndag af for at give andre en fugleoplevelse. Så afsted ad øde landeveje. Otte radioavisen lovede trøstefuldt opklaring op ad formiddagen.

Af Anton Thøger Larsen

Hvis man gerne vil følge med i, om der et år kunne tænkes at komme invasion fx af Nøddekrige, Spurveugle, Silkehale eller som i år Krognæb, har de andre nordiske lande en glimrende hjemmeside, som den svenske udgave: www.artportalen.se.  Denne hjemmeside og de tilsvarende fra de andre nordiske lande kan vise antallet af observerede fugle for en enkelt valgt måned, og der er på et kort vist, hvorfra observationerne stammer. En nem og god portal måde at få et hurtigt overblik.

Tekst og fotos: Anders Wiig Nielsen
I slutningen af maj er Grenen stedet, hvor alt kan ske. Der er langt mellem de trækkende fugle, men når der kommer noget, er det som regel noget godt. Den 20. maj 2012 var en diset og kølig morgen uden ret meget fugleaktivitet. Østenvinden var aftagende, og tæt tåge lukkede helt ned til en sigt på omkring 50 meter.