Af Poul Erik Sperling
Mårhunden (Nyctereutes procuonoides) ser fortsat ud til at brede sig i Jylland.

Der er observationer fra Lille Vildmose og Høstemark området af enlige dyr og 2 ihjelkørte, den ene et ungdyr, hvilket kunne tyde på yngel i området.

Af Hans Christophersen
I næsten fire uger i juni og juli holder en Hvidstrubet Spurv til omkring Mølleparken i Skørping ved Rold Skov. Det er dog først efter to uger, at fundet kommer ud til offentligheden.

Af Hans Christophersen

På fuglefronten er 2010 på mange måder et noget ander­le­des år. Det skyldes for en stor del vejret, som i høj grad sætter sit præg på flere arters forekomst. Vejret starter med fortsættelsen af den strengeste vinter i mands minde med snedække helt til april. Rigtigt forår er der ikke me­get af, idet det på mange måder føles som om, at vinter går direkte over i sommer.

Af Thorkild Lund
Nærværende artikel beskriver en totaloptælling af yngle
­fugle (non-passerinaes) i 2009 i et udvalgt område fore­ta­get af caretakergruppen for Lille Vildmose.

af Anders Østerby
Det er efterhånden nogle år siden at et toplærkepar med sikkerhed fik unger på vingerne i Hirtshals, artens sidste bastion i landet.

Af Hans Henrik Larsen
For mit vedkommende startede arbejdet med ugler med et møde i vinteren 2003-04, hvor vi dannede en egentlig uglegruppe i Nordjylland, dækkende det tidligere Nordjyllands Amt. Indtil nu har gruppen opsat 196 Sløruglekasser fra Hirtshals i nord til Nørager i syd og Aggersund i vest.

Af Lars Bo Jacobsen
Sløruglen var tidligere en af vore mest truede arter. Den danske bestand gik tilbage gennem en lang årrække. Omkring 1991 vurderede man bestanden til ca. 20-25 par, der alle levede i det sydlige Jylland.

Af Lars Bo Jacobsen
Kirkeuglen var engang den mest almindelige ugle i Jyl­land, men siden 1970erne er arten gået voldsomt tilbage. Den samlede danske bestand er i dag på kun ca. 100 par,
hvoraf hovedparten findes i Nordjylland og specielt i Himmerlandsområdet.

Af Ole Krogh
Simon er årgang 1986. Allerede som 12-årig på en fugle­
tur til Skåne gjorde Simon opmærksom på sig selv og sit fuglekendskab. Han var helt eminent til at genkende fuglestemmer, når vi i gættekonkurrencer gjorde forsøg på at frembringe fuglestemmer/mærkelige lyde.

Af Jan Skriver
Et af Danmarks bedste steder til nærkontakt med Kongeørn blev søndag 21. februar 2010 indviet i Lille Vild
mose med middag i det fri og med fokus på fuglefaunaens kødædere.

Af Poul Erik Sperling
Mårhunden (
Nyctereutes procuonoides) hører til hundefamilien og har størrelse som en lavbenet ræv med grå pelsfarve og sorte striber i ansigtet som en vaskebjørn. Den er langsommere og mere kluntet i sin opførsel end den røde ræv, bliver den forstyrret, prøver den også gerne at gemme sig og trykke, hvor ræven ville flygte. Den er udpræget nataktiv.

af Hans Christophersen
Det følgende skulle gerne give et lille overblik over mere eller mindre markante begivenheder i det nord­jy­ske fug­le­år 2009. Året er på mange måder (på godt og ondt) præ­get af den meget milde vinter 2008/2009 med meget tid­lig ankomst af en række arter.