Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /customers/9/b/8/nordjyllandsfugle.dk/httpd.www/libraries/f0f/less/less.php on line 1067 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /customers/9/b/8/nordjyllandsfugle.dk/httpd.www/libraries/f0f/less/less.php on line 2822 Artikler og nyheder

Rapporten for 2011, som er foreningens 40 års jubilæums-rapport, er på gaden. Det er den mest omfangsrige rapport til dato. Se endvidere det brev Albert Steen Hansen har sendt til redaktionen

Flemming Ahlmann har filmet ringmærkningen af Stor Hornugle i Kongerslev. Se den fine video her, hvor ringmærker Lars Bo Jakobsen fortæller om mærkningen mens det foregår.
Link til videoen: Bubo Bubo

Det er omtrent halvdelen af bestanden af lysbugede knortegæs, der overvintrer i Danmark. En række nordjyske lokaliteter er blandt de vigtigste rastelokaliteter - Nibe Bredning, i Mariager Fjord og langs Kattegatkysterne af Vendsyssel og Himmerland.

Firmaet ornit.dk ved Henrik Haaning Nielsen & Jørgen Peter Kjeldsen, har ansvaret for et overvågningsprogram for et udvalg af Vejlernes ynglefugle. Overvågningen får økonomisk støtte fra Aage V. Jensen Naturfond, som ejer Vejlerne.

Af Svend Erik Mikkelsen
Mark Pedersen døde 31. maj 2011. Mark blev 62 år. Han døde af kræft, som han havde været ramt af to gange tidligere, i sit alt for korte liv. Forrige gang var i en alder af 59 år, hvor han i forbindelse med behandlingen fik aftalt en efterlønsordning. Med den ville Mark bruge mere af sin tid på at kigge fugle og arbejde for fuglesagen.

Af Kurt Prentow
I pressen har der været flere beretninger om fund af mange døde fugle indenfor et forholdsvis lille område. På det seneste har der været oplevelser fra USA af tusindvis af Red-winged Blackbirds, som synes at være faldet ned fra himlen.

Af Jan Skriver
De senere år er der opstået en fast ynglebestand af Ederfugl i Limfjorden. Denne artikel vil forsøge at trække hovedlinierne op i artens aktuelle forekomst i farvandet, der aldrig tidligere har været forbundet med ynglende Ederfugl i nævneværdige og stabile antal.

Af Brian Nilsson
Der er gået 5 år siden Vilsted Sø atter kom på landkortet efter næsten 100 års afvanding, og derved har givet Vesthimmerland sin største sø tilbage, til glæde for fugle, dyr og mennesker.

Af Tscherning Clausen
Danmarks nordligste ynglepar af Havørn yngler nu i Tofte Skov, Lille Vildmose. Efter flere års forventninger om et nordjysk ynglepar af Havørn, er disse blev indfriet.

Af Carsten Svejstrup Sørensen

Fyrkat Engsø er et bynært naturområde beliggende i Onsild Ådal vest for Hobro nær vikingeborgen Fyrkat.

Engsøen blev genskabt i foråret 2009 og officielt indviet i maj 2010. Formålet med projektet er at rense vandet fra Onsild Å for næringsstoffer ved at lade en del af vandet strømme igennem søen. Desuden skal projektet også bidrage til en rigere og mere varieret natur i ådalen.

Af Thorkild Lund
Den 3. maj 2010 modtog Karsten Stæhrs venner en mail med et vedhæftet billede af en fugl, hvis bestemmelse han var usikker på. Jan Skriver reagerede hurtigt ved at kontakte Henrik Haaning Nielsen som ud fra billedet kunne bestemme fuglen til Langnæbbet Sneppeklire.

Af Henrik Nyrup
Hvidbrystet præstekrave - tegning: Brian Zobbe"Hvidbrystet Præstekrave yngler i Danmark kun i Vadehavet. De fleste findes på sandstranden og ude i de lave klitter på Fanø og Rømø, en anden vigtig yngleplads er de kortgræssede enge lige indenfor klitdiget på Rømø Sønderland. De 52 par, der blev optalt i 2010 er noget over sidste års 39 par, men noget lavere end antallet af ynglepar i 2007 og 2008, hvor der også blev foretaget en grundig optælling af arten".