Af Lars Bo Jacobsen
Sløruglen var tidligere en af vore mest truede arter. Den danske bestand gik tilbage gennem en lang årrække. Omkring 1991 vurderede man bestanden til ca. 20-25 par, der alle levede i det sydlige Jylland.

Af Lars Bo Jacobsen
Kirkeuglen var engang den mest almindelige ugle i Jyl­land, men siden 1970erne er arten gået voldsomt tilbage. Den samlede danske bestand er i dag på kun ca. 100 par,
hvoraf hovedparten findes i Nordjylland og specielt i Himmerlandsområdet.

Af Ole Krogh
Simon er årgang 1986. Allerede som 12-årig på en fugle­
tur til Skåne gjorde Simon opmærksom på sig selv og sit fuglekendskab. Han var helt eminent til at genkende fuglestemmer, når vi i gættekonkurrencer gjorde forsøg på at frembringe fuglestemmer/mærkelige lyde.

Af Jan Skriver
Et af Danmarks bedste steder til nærkontakt med Kongeørn blev søndag 21. februar 2010 indviet i Lille Vild
mose med middag i det fri og med fokus på fuglefaunaens kødædere.

Af Poul Erik Sperling
Mårhunden (
Nyctereutes procuonoides) hører til hundefamilien og har størrelse som en lavbenet ræv med grå pelsfarve og sorte striber i ansigtet som en vaskebjørn. Den er langsommere og mere kluntet i sin opførsel end den røde ræv, bliver den forstyrret, prøver den også gerne at gemme sig og trykke, hvor ræven ville flygte. Den er udpræget nataktiv.

af Hans Christophersen
Det følgende skulle gerne give et lille overblik over mere eller mindre markante begivenheder i det nord­jy­ske fug­le­år 2009. Året er på mange måder (på godt og ondt) præ­get af den meget milde vinter 2008/2009 med meget tid­lig ankomst af en række arter.

Af Hans Christophersen
Følgende er en kortfattet beskrivelse af nogle af årets ups and downs i den nordjyske fugleverden. Et lunt forår afspejles i et flot forårstræk for flere arter, ligesom det generelt lunere vejr sætter sit præg på forekomsten af forskellige arter på godt og ondt. To nye arter, Spidshalet Ryle og Sørgedue, er føjet til den nordjyske og danske liste.

Af Kurt Prentow
I 1941 besøgte ornitologen Finn Salomonsen Hirshol­mene. Den 1. juni roede han over til Tyvholm for at op­tælle ynglefuglene her.

Af Thorkild Lund
Nærværende artikel har til formål at opsamle tilgæn­gelig viden om forekomsten af Sædgæs på de nordjyske rastepladser. For gennemlæsning og kommentarer takkes Thorkil Brandt, der i dette og tidligere numre af "Fugle og Dyr i Nordjylland" har redigeret det indrapporterede materiale vedrørende arten.

Af Tscherning Clausen
Efter et par år med hyppige iagttagelser af Kongeørn i Lille Vildmose kunne der i efteråret 1996 pludselig ses to Kongeørne samtidig i området.

Af Jan Tøttrup Nielsen
Efter sidst at have ynglet i 1906 i Dronninglund Storskov, vendte Rød Glente tilbage som ynglefugl i Vendsyssel i 1991, 85 år efter. Den har nu ynglet siden, og bestanden er langsomt stigende.

Af Einar Flensted-Jensen og Jørgen Stubgaard
Siden et par biædere i 1973 fik unger på vingerne i en grusgrav ved Skærum i det østlige Vendsyssel, som den foreløbigt eneste dokumenterede yngleforekomst i landsdelen, har jeg (JS) - som sikkert mange andre - haft et godt øje (og øre!) til den smukke fugl på potentielle ynglelokaliteter nord for Limfjorden.