Prærieløber - 13 fund

30.05.1981

1

Skagens Gren

17.05.1996

1

Bygholm Vejle

17-21.05.1996

1

Bygholm Vejle

27-30.09.1999

1

Vesløs Vejle

12.09.2001

1 1k

Agger Tange

05-06.10.2003

1 1k

Bygholm Vejle

24.09.2005

1 1k

Nordstrand og Grenen, Skagen

22-25.09.2007

1 1k R     

Skagens Gren

29.09.-08.10.2008   

1 1k R

Ulvedybet

24-28.09.2009

1 1k R

Skagens Gren

 09.10.2010

 1 1k

 Bygholm Vejle

21-27.08.2013 1 ad Ulvedybet
17.09.2016 1 Bygholm Vejle