Af Jan Skriver

Ternerne er stort set væk, og det samme er engens vadefugle. De tusindtallige kolonier af hættemåger er en saga blot. 

Af Henrik Haaning Nielsen
Sandternen yngler både i Europa, Asien, Amerika og Afrika. Den kan både yngle langs kysten på strandenge med lav vegetation og indenlands på sandbanker ved lavvandede søer eller på stepper.

Af Anton Thøger Larsen og Hans Christophersen

Hvidvinget korsnæb optræder med års mellemrum invasionsagtigt her i landet, senest i 2003 og i mindre omfang i 2008. I dette efterår er der igen invasion af arten. Årets invasion viser sig at blive den største i den tid, der er foretaget registreringer af fugle herhjemme.

Hans Christophersen har sendt følgende indlæg om Kongeørnesymposiet i Falsterbo:

Der var knap 100 deltagere på symposiet, hvoraf ca. 15 fra Norge, én fra Danmark og resten svenske. Symposiet blev styret af Thomas Birkö fra Kungsörn, Sverige og Staffan Åkeby, formand for Skånes OF.

Af Jacob Palsgaard Andersen, Aage V. Jensen Naturfond

Mårhund
Vi har også i 2011 observeret Mårhunden (Nyctereutes procuonoides) i Lille Vildmose, bl.a. med gentagne observationer vest for Portlandmosen i april. Det eneste positive på mårhunde-fronten er, at der ikke er observeret yngel i 2011.

af Hans Christophersen
Forekomsten af fugle i det forløbne år er jo som ofte før i høj grad præget af vejret og fødetilgangen både herhjemme og andre steder.
Året starter med afslutningen på en meget lang og hård vinter, hvilket sætter sit præg på forekomsten af flere arter i årets første måneder. Da foråret omsider slår igennem bliver det ret mildt med pæne forekomster af flere arter i træktiden. Til gengæld bliver sommeren kølig eller næsten manglende og går ubemærket over i et mildt efterår og en meget mild start på vinteren.
Efteråret bliver dog præget af en række usædvanlige invasionslignende forekomster af flere arter. Således sætter blandt andet et stort gnaverår nordpå sine tydelige spor på forekomsten af flere nordlige arter i denne periode.

Rapporten for 2011, som er foreningens 40 års jubilæums-rapport, er på gaden. Det er den mest omfangsrige rapport til dato. Se endvidere det brev Albert Steen Hansen har sendt til redaktionen

Flemming Ahlmann har filmet ringmærkningen af Stor Hornugle i Kongerslev. Se den fine video her, hvor ringmærker Lars Bo Jakobsen fortæller om mærkningen mens det foregår.
Link til videoen: Bubo Bubo

Det er omtrent halvdelen af bestanden af lysbugede knortegæs, der overvintrer i Danmark. En række nordjyske lokaliteter er blandt de vigtigste rastelokaliteter - Nibe Bredning, i Mariager Fjord og langs Kattegatkysterne af Vendsyssel og Himmerland.

Firmaet ornit.dk ved Henrik Haaning Nielsen & Jørgen Peter Kjeldsen, har ansvaret for et overvågningsprogram for et udvalg af Vejlernes ynglefugle. Overvågningen får økonomisk støtte fra Aage V. Jensen Naturfond, som ejer Vejlerne.

Af Svend Erik Mikkelsen
Mark Pedersen døde 31. maj 2011. Mark blev 62 år. Han døde af kræft, som han havde været ramt af to gange tidligere, i sit alt for korte liv. Forrige gang var i en alder af 59 år, hvor han i forbindelse med behandlingen fik aftalt en efterlønsordning. Med den ville Mark bruge mere af sin tid på at kigge fugle og arbejde for fuglesagen.

Af Kurt Prentow
I pressen har der været flere beretninger om fund af mange døde fugle indenfor et forholdsvis lille område. På det seneste har der været oplevelser fra USA af tusindvis af Red-winged Blackbirds, som synes at være faldet ned fra himlen.