Af Lars Bo Jacobsen, Kasper Thorup, Peter Sunde og Carsten Rahbek
Voldsomme bestandsnedgange for Kirkeugle er rappor­te­ret fra hele Vesteuropa - en udvikling, som over­alt fal­der sammen med ændringer i landskabet. Tilbagegan­gen er også registreret i Danmark, som ligger på nord­græn­sen af artens udbredelsesområde.

Af Torben Fisker-Rasmussen
Jeg har den store fornøjelse her at kunne fortælle noget om personen bag disse to lidt almindelige bogstaver. Det kan godt være bogstaverne er almindelige, men per­sonen der gemmer sig bag, er bestemt ikke helt almindelig.

Af Tscherning Clausen
Den store fredningssag i Lille Vildmose er omsider afsluttet, erstatningerne til lodsejere er opgjorte, og afgravningen af sphagnum i visse områder i den nordlige del af Lille Vildmose er ophørt.

Af Brian Nilsson
Det er efterhånden nu over 2 år siden, at pumperne blev stoppet, og Halkær Sø ved landsbyen Vegger ca. 10 km syd for Nibe blev en realitet (se Fugle og Dyr i Nordjylland 2005, side 6-7). DOFbasen vidner om, at 20 forskellige fuglekiggere har indtastet deres observationer fra søen, der er på ca. 150 ha. En liste på 140 forskellige fuglearter fortæller om søens potentiale.

Af Hans Christophersen
Årets forekomst af fugle bærer blandt andet præg af, at vi omgiver os med milde vintre i disse tider, således at flere arter ses en større del af året end tidligere. Vejret sætter også sit præg på forårstrækket. Maj måned, som gerne står for observationer af en stor del af forårstrækket, byder på usselt vejr, og træktotalerne, ikke mindst for rovfuglene, er herefter. Sommervejr er der ikke meget af. Det sætter sit præg på ynglesuccesen hos flere arter, der er lav. Ikke desto mindre byder året på en lang række spændende forekomster, hvoraf nogle skal fremhæves i det følgende.